.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.2.190
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,676,402
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเเล้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
     
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง สัดส่วนประชาคม ระดับตำบล 
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง สัดส่วนประชาคม ระดับตำบล ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
       วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
       วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำ

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
        วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สขร.๑) 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑. ตรายางวันที่ (เลขไทย,เลขอารบิก) จำนวน ๒ อัน ๒. ตรายางชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน จำนวน ๒ อัน ๓. ตรายางพิมพ์/ทาน จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงงานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา(ลอนคู่/ใกล้เคียง)และค่าแรงมุงกระเบื้อง (ลอนคู่,ลอนเล็ก) ณ ที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้งานที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะทำงาน ทีมที่ ๒ ได้ลงพื้นที่ประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น จำนวน ๕ ด้าน ของอบต.นาหมอบุญ และได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน แก่อบต.นาหมอบุญ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.
aaaaaaaaaaaa