.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.119.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,507,024
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
       ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ พ.ศ.๒๕๖๓ 
       อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ  พ.ศ.๒๕๖๓ (อบต.ขนาดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
       อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประช

ประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
       วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประช

ประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นา

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.นาหมอบุญ 
       วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาส

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ (๑. ท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ๒. หินคลุก จำนวน ๒๐ ลบ.ม.) เพื่อใช้ในการวางเชื่อมทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ กับถนนสาย ๔๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ลูกดรัมสร้างภาพ สำหรับรุ่น SP ๒๓๐) สำหรับใช้งานที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันพระราชธานธงชาติไทย (Thai National Flang Day) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมแห่หมับ วันสารทเดือนสิบ ณ วัดสุทัศน์เทวเสถียร (วัดทุ่งไหม้)เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมแจกจ่ายต้นกล้าให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ (โรงเรียนวัดนาหมอบุญ,โรงเรียนบ้านทุ่งบก,โรงเรียนบ้านคอกวัวและโรงเรียนทัศนาวลัย) เพื่อนำไปปลูกที่บ้านของตนเอง เป็นการขยายพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับตำบลนาหมอบุญ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.