.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๑  นายสุชาติ  ทองบุญยัง เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายกสมเกียรติ  วังบุญคง เป็นประธานคณะทำงาน  ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ เด็ก ผู้ปกครอง ทุกท่าน เจอกันใหม่ปี ๖๒ จร้่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ฯ โดยเข้าร่วมริ้วขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ จากวัดรพมหาธาตุฯ - สนามหน้าเมือง  ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำมันใบบัวบก 
       อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ กศน. ตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการอบรมการทำน้ำมันใบบัวบก  ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้สนใจ  ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ
โครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของเด้กในสังคมอาเซียน 
       อบต.นาหมอบุญร่วมกับบ้านเด็กชายศรีธรรมราช และ รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในสังคมอาเซียน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  ห้องสามวัง  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
โครงการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ รับสมัครเด็กเล็ก อายุ ๒ - ๕ ปี เกิดก่่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ งานการศึกษา อบต.นาหมอบุญ โทร ๐๗๕-๓๐๘๑๐๙
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
กองทุน สปสช. อบต.นาหมอบุญ มอบเงินสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ 
       กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ กำหนดมอบเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดโครงการรณรงค์การใช้เกลือผสมไอโอดีนเสริมปัญญาในชุมชน  ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬานาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬานาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
       อบต.นาหมอบุญ  กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขต อบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะ ตำบลนาหมอบุญ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านใหม่-คลองเขต (วังฆ้อง) ม.1 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านใหม่-คลองเขต (วังฆ้อง) ม.1 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านใหม่-คลองเขต (วังฆ้อง) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหมอบุญ (ตามแบบ อบต.นาหมอบุญเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บาน แบบผิวดินขนาดกลาง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บาน แบบผิวดินขนาดกลาง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บาน แบบบาดาลขนาดกลาง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านไสยิ้ว ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บาน แบบบาดาลขนาดกลาง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านไสยิ้ว ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) ปลัด อบต. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล" ของเทศบาลตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ
วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) อบต.นาหมอบุญ ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะทุกภาคส่วนตามหลักการของ "ประชารัฐ" เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในพื้นที่ อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๖๑ จัดเวทีประชาคมการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.196.215.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,766,605
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net