.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 35.170.78.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,530,421
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอมบุญ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอมบุญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
      อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงป

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ครั้งบที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ในการเป็

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง อบต.นาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ในการเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.