.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๑  นายสุชาติ  ทองบุญยัง เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายกสมเกียรติ  วังบุญคง เป็นประธานคณะทำงาน  ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ เด็ก ผู้ปกครอง ทุกท่าน เจอกันใหม่ปี ๖๒ จร้่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลาหมอบุญ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล 
      องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลาหมอบุญ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อใช้เป็นรูปแบบในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต่อไป ปร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561(ไตรมาส1)
โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ฯ โดยเข้าร่วมริ้วขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ จากวัดรพมหาธาตุฯ - สนามหน้าเมือง  ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำมันใบบัวบก 
       อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ กศน. ตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการอบรมการทำน้ำมันใบบัวบก  ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้สนใจ  ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
กองทุน สปสช. อบต.นาหมอบุญ มอบเงินสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ 
       กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ กำหนดมอบเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดโครงการรณรงค์การใช้เกลือผสมไอโอดีนเสริมปัญญาในชุมชน  ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬานาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬานาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
       อบต.นาหมอบุญ  กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขต อบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะ ตำบลนาหมอบุญ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านกาโห่เหนือ-บ้านควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านกาโห่เหนือ-บ้านควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวังฆ้อง-บ้านห้วยยวน หมู่ที่ 1,6 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวังฆ้อง-บ้านห้วยยวน หมู่ที่ 1,6 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์-บ้านทุ่งคอกควาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์-บ้านทุ่งคอกควาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลืออบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.144.47.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,789,918
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 มีนาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net