.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เม่ือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬากาโห่เหนือเกมส์  ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนทัศนาวลัย  หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์ 
       ขอเชิญชาวนาหมอบุญร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์  เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
       อบต.นาหมอบุญได้กำหนดมาตรการองค์กรเพื่อสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงและให้ผู้มาติดต่อราชการและพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑ 
        อำเภอจุฬาภรณ์แจ้งว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้ดำเนินการตามข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ฯ และได้พิจารณาเห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์หมอกควันเริ่มม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม 
       ขอเชิญจิตอาสาตำบลนาหมอบุญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประชุม อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน ๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

โครงการประชาชนใส่ใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดโครงการประชาชนใส่ใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกวัย 
       อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกวัย ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ

ราคากลางอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 
     

ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกาโห่เหนือเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนทัศนาวลัย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านทุ่งไหม้ หมู่ที่ ๓ ได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ และจิตอาสาพัฒนาวัดสุกการาม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการเด็กเล็กรักสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม ศพด.คัดแยกขยะ) โดยจัดทำถังขยะอินทรีย์ขยะเปียก เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กและผู้ปกครองได้นำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.81.197.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,868,649
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net