.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เมื่อวัันที่ ๒๖ มีนาคม ๖๑ อบต.นาหมอบุญจัดพิธีเปิดกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา อบต.นาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑ 
        อำเภอจุฬาภรณ์แจ้งว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้ดำเนินการตามข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ฯ และได้พิจารณาเห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์หมอกควันเริ่มม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561
ประชุมโครงการยริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 
     
ป้ายรณรงค์การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
กองทุน สปสช. อบต.นาหมอบุญ มอบเงินสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ 
       กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ กำหนดมอบเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดโครงการรณรงค์การใช้เกลือผสมไอโอดีนเสริมปัญญาในชุมชน  ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬานาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬานาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
       อบต.นาหมอบุญ  กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขต อบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะ ตำบลนาหมอบุญ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ราคากลางอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 
     

ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านกาโห่เหนือ-บ้านควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านกาโห่เหนือ-บ้านควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวังฆ้อง-บ้านห้วยยวน หมู่ที่ 1,6 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวังฆ้อง-บ้านห้วยยวน หมู่ที่ 1,6 ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประมินผลแปนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) รอบเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.156.76.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,842,229
 
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net