.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

3 พ.ย. 2560  จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 8807/2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนพรรษา 65 พรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563    
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ รับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รับสมัครผู้ที่อายุ 17 ปี ขึ้นไป สถานที่รับสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ในวัน เวลา ราชการ 
     
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       ประชาสัมพันธ์ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้ง EDC สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจะช่วยค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่ละเดือนรัฐบาลจะเติมเครดิตในบัตรฯสำหรับค่าครองชีพทุกเดือน ในส่วนการซื้อสินค้าผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิฯที่มีรายได้สูงกว่า
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ 
       วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ 
      วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
        อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๑๗.ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) และประเมินวัดผลคุณภาพแผนพัฒนาท

ประชุม อปพร.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
       อบต.นาหมอบุญจัดประชุม อปพร.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม 2560

ประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ม.6 บ้านไสยิ้ว ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ม.6 บ้านไสยิ้ว ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ม.6 บ้านหนองตำเสา ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ม.6 บ้านหนองตำเสา ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสยิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสยิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมโครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนของอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.นาหมอบุญ ณ อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง(นายกอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.234.190.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,738,314
 
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 17 มกราคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net