.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เม่ือ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    ตำบลนาหมอบุญ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์ 
       ขอเชิญชาวนาหมอบุญร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์  เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
       อบต.นาหมอบุญได้กำหนดมาตรการองค์กรเพื่อสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงและให้ผู้มาติดต่อราชการและพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑ 
        อำเภอจุฬาภรณ์แจ้งว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้ดำเนินการตามข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ฯ และได้พิจารณาเห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์หมอกควันเริ่มม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม 
       ขอเชิญจิตอาสาตำบลนาหมอบุญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประชุม อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน ๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

โครงการประชาชนใส่ใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดโครงการประชาชนใส่ใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกวัย 
       อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกวัย ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ

ราคากลางอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 
     

ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการเด็กเล็กรักสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม ศพด.คัดแยกขยะ) โดยจัดทำถังขยะอินทรีย์ขยะเปียก เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กและผู้ปกครองได้นำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๖๑ คณะตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ได้ลงตรวจประเมิน อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๖๑ รพ.สต.บ้านกาโห่เหนือ เข้ามาดำเนินการตรวจสุขภาพในช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่เด็กเล็กในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ให้เด็กเล็กฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะทั่วไป เพื่อให้เด็กเล็กนำไปใช้ที่บ้านได้

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.81.71.68
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,865,992
 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net