.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 8 ธันวาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.238.169
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,260,505
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
      ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประมเินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์ โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 
       โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้ส่วนร่วมในการดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแะงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วปร
ประกาศ เรื่อง งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
      วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และประจำ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
       วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
       วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้อง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
       วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ 

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สขร.๑) 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑ รายการ (รางปลั๊กขนาด ๑๐ A จำนวน ๒ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตั้งค่าคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของ อบต.นาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต. (หัวหน้าคณะทำงานติดตามฯ)
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.