.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้เเผนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ พ.ศ.2562 
     
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ 7 กลุ่มเสี่ยงขอรับฉีดวัคซีนป้องกันไขัหวัดใหญ่ประจำปี 2562 
       องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 ด้วยความปารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
       อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของอบต.นาหมอบุญ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนหมอบุญ 
        เรื่อง การบังคับใช้แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทร

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องจักร รถแบคโฮ ดำเนินการขุดลอกพื้นที่บริเวณหน้าฝายบ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๘ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าสีขาวและผ้าสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน (แทนตำหน่งที่ว่างลง) ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.86.132.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,141,345
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.