.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.201.121.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,157,431
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบต.นาหมอบุญจัดโคงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลดความเสี่ยงบนท้องถนน ประจำปี พ.ศ.2562 
       อบต.นาหมอบุญจัดโคงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลดความเสี่ยงบนท้องถนน ประจำปี พ.ศ.2562 บริเวณถนนสายคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
ประชาสัมพันธ์ อาการของโรค มือ เท้า ปาก 
       ประชาสัมพันธ์ อาการของโรคมือเท้าปาก 
ประชาสัมพันธ์ ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก 
       4 อาการของโรคไข้เลือกออก จะมีอาการ 1.มีไข้ลอย 2.อาการเลือดออก 3. ตับโต   4.ภาวะช๊อค และขอเชิญชวนภาคประชารัฐ โหลด app " พิชิตลูกน้ำยุงลาย" ใช้กับโทรศัพท์ระบบ android และ ios ติดตั้งฟรี ใช้งานง่ายได้ประโยชน์ในการช่วยป้องกั
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทร

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คทต.๗๖๑ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๒ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกลางวัน(กระเพราหมู/ไข่ดาว)เพื่อใช้ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คสภาพเพื่อบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกรีฑาเพื่อใช้ในการแข่งขันงานกีฬา-กรีฑา อำเภอจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมสกรีนข้อความด้านหลังเสื้อว่า อบต.นาหมอบุญ จำนวน ๑๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
การแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์เกมส์ ครั้งที่ 22 วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562 ณ รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.