.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 มีนาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.239.172.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,353,788
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 
       อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 
     
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
        วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปล

ประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล 
       วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ โดยคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญและประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เข้าร่วมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ประชุมพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล 
       วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าปรับปรุงถนนสายสะพานก้า-ด่านประดู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหมอบุญ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๓๐/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาโต๊ะ/เก้าอี้ สำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) รายละเอียด ๑.โต๊ะสี่เหลี่ยมพร้อมผ้าปู จำนวน ๑๒ ตัว ๒. เก้าอี้ จำนวน ๗๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการ(ไวนิล) ขนาด ๑, ๒ สำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม,วิทยากร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๗๐ คน จำนวน ๑ มื้อและอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม,วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๗๐ คน จำนวน ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 -ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 -ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ โดยคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญและประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เข้าร่วมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.