.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.15.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,444,963
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ สถานที่จุดเสี่ยงการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.นาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตำบลนาหมอบุญอนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง 
     
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เชิญชวนประชาชน งดเหล้า เข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการตามมติฯคณะรัฐมนตรีฯ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
       สปก.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
       นส.3ก
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นา

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.นาหมอบุญ 
       วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาส

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องป

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID -19 
      วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID -19 ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (Toner Brother TN-๒๖๑ BK) สำหรับ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (Toner Brother TN-๒๖๑ BK) สำหรับ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆ ในตำบลนาหมอบุญ (ป้ายไวนิล) ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆ ในตำบลนาหมอบุญ (ป้ายไวนิล) ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการนาหมอบุญร่วมใจต้านภัยปลอดไข้จากยุง (ป้ายไวนิล) ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างทำป้ายโครงการนาหมอบุญร่วมใจต้านภัยปลอดไข้จากยุง (ป้ายไวนิล) ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan)องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการทำขนมชั้น/วุ้นคัฟ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.