.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.220.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,470,624
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ พ.ศ.๒๕๖๓ 
       อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ  พ.ศ.๒๕๖๓ (อบต.ขนาดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
       อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
       อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
       อบต.นาหมอบุญ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
       วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประช

ประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นา

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.นาหมอบุญ 
       วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาส

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องป

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้งานที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้งานที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน (หรือแก๊สโซฮอล์) จำนวน ๖๐ ลิตร สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเบนซิน (หรือแก๊สโซฮอล์) จำนวน ๖๐ ลิตร สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมต้อนรับนางสาวนันธิยา พรหมประสาท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ณ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan)องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.