.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,736,865
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ 
       อบต.นาหมอบุญ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโ
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์(e-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ อาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจในชุมชนเข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้าน 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
      อบต.นาหมอบุญ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
       อบต.นาหมอบุญ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านตรวจคัดกรองตำบลนาหมอบุญ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านตรวจคัดกรองตำบลนาหมอบุญ โดยบูรณาการร่วมการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ 
        อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
       วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
       วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู. เอช. ที. ชนิดกล่อง จำนวน ๑๐,๑๐๔ กล่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู. เอช. ที. ชนิดกล่อง จำนวน ๑,๒๔๘ กล่อง ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (Toner Brother TN-๒๖๑ BK ) สำหรับใช้งานที่กองคลัง อบต.นาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๓๙ เล่ม จำนวน ๓๒๘ หน้า รวมจำนวนหน้า ๑๒,๗๙๒ หน้า และจ้างเหมาบริการเข้าเล่มเคลือบพร้อมถ่ายปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๓๙ เล่ม จำนวน ๓๒๘ หน้า รวมจำนวนหน้า ๑ 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดที่ ๑-๒ ลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ ลงพื้นที่เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับหน่วยงานราชการ (สถานศึกษา) ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านในพื้นที่อบต.นาหมอบุญ โดยบูรณาการร่วมการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจสกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ในการร่วมกันตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 

 

 
  

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.
aaaaaaaaaaaa