.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑  

     

 

อำเภอจุฬาภรณ์แจ้งว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้ดำเนินการตามข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ฯ และได้พิจารณาเห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์หมอกควันเริ่มมีปัญหา ค่าฝุ่นละอองเกิน ค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อบต.นาหมอบุญ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้

๑.ให้สอดส่อง ตักเตือน ห้ามปรามผู้ที่จุดไฟเผาเศษวัสดุทางการเกษตร โดยเฉพาะตามเขตรอยต่อระหว่างชุมชนกับเขตป่าไม้ ทั้งนี้หากพบมีการลักลอบเผาให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒.ประชาสัมพันธ์ ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทางเช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้านชุมชน วิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทำความเข้าใจการห้ามเผาป่า ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

๓.เมื่อเกิดสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ ขอให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดังนี้

๓.๑ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่และคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพของตน

๓.๒ สร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น ห้ามเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุทางการเกษตรและสนับสนุนการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปแปรรูปเพื่อปรโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การผลิตพลังงานทดแทน เป็นต้น

๓.๓ ประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

๓.๔ ประสานจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ

๓.๕ ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและมาตรการอื่่นๆของจังหวัด/อำเภอ อย่างต่อเนื่องและหากเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันรุนแรง ให้รายงานให้อำเภอทราบ ทางโทรสารหมายเลข ๐๗๕-๓๐๘-๑๑๐

 
ประกาศโดย : อบต.นาหมอบุญ นาหมอบุญ
วันที่ประกาศ : 2561-05-04

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.145.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,080,144
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มีนาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.