.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.136.29
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,768,565
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
       ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องใน 4 กรกฎาคมของทุกปี "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี2564"  
ประชาสัมพันธ์คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้ทบทวนคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านตรวจคัดกรองตำบลนาหมอบุญ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านตรวจคัดกรองตำบลนาหมอบุญ โดยบูรณาการร่วมการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ 
        อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
       วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
       วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ โดยซ่อมแซมปั๊มน้ำโรงสูบน้ำดิบ ๓ HP จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ลาดยางสายหนานเสี้ยว-ควนแคง หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๒๘/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ลาดยางสายบ้านห้วยหาร-บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอ่าวศรีเมือง-บ้านควนฮาย หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๓ 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดที่ ๑-๒ ลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ ลงพื้นที่เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับหน่วยงานราชการ (สถานศึกษา) ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านในพื้นที่อบต.นาหมอบุญ โดยบูรณาการร่วมการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจสกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ในการร่วมกันตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.
aaaaaaaaaaaa