.
 
 
 
 
 

   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมโครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนของอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.นาหมอบุญ ณ อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง(นายกอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม
 
 
All online 7 People
IP number 23.22.240.119
You are visitor number 1,738,447
 
January 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 January 2561
 
?
 
 
 
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th