.
 
 
 
 
 

   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ครู เด็กเล็ก ฯลฯ มีความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ครู เด็กเล็ก ฯลฯ มีควารู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทกภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ครู เด็กเล็ก ฯลฯ มีความรู้เกี่ยวกับอุทกภัย
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกาโห่เหนือเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนทัศนาวลัย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ
 
 
All online 3 People
IP number 54.166.228.35
You are visitor number 1,897,638
 
July 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 July 2561
 
?
 
 
 
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th