.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.170.78.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,530,359
  หน้าหลัก    งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 

ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ มาแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารที่นำมาแสดงตน คือ สำเนาทะเบียนประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หากผู้รับเบี้ยยังชีพไม่สามารถมาแสดงตนได้ด้วยตนเองให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงตนแทน ให้มาขอรับแบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพและหนังสือมอบอำนาจแสดงตน ได้ที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  และขอให้ท่านตรวจสำเนาประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจาก  อบต. หากวันเดือนปีเกิดของท่านผิดพลาดขอให้ท่านแจ้งได้ที่ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ ท่านสามารถดาวโหลดได้ที่ไฟล์ประกอบข้างล่างนี้

แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง.docx
ประกาศรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ประจำปี 2558.xlsx
ประกาศรายชื่อคนพืการ รับเบี้ย 2558.xlsx
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.