.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยานยน 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,812,611
  หน้าหลัก    สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด
 


นางณิชมน พิมเสน
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางนันทนา อักษรนิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางพัชรินทร์ ไหมด้วง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสุรชิต เจนวิทยารักษ์
นิติกรชำนาญการ


นางอนงค์นาฏ แป้นพุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายศุภสิทธิ์ ศิริสภาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ


นายชลธี ทับทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางวาสนา เนาว์สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนันธิยา พรหมประสาท
นักวิชาการสาธารณสุข


นายราชันย์ ภูมิไชยา
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


ว่าง
ครู


ว่าง
ครู


นางสาวยินดี เณรานนท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นายสุทธิพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวเมธาวี วังบุญคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายคำนึง จโนภาส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวิโรจน์ ทองทรง
คนงาน


นายวิเชียร คงคานนท์
ภารโรง


นายสุนทร ฤทธิชัย
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวเจษฎา ขุนนาพุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวศรีสุดา ราชสีห์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางเกสร เพ็งหนู
คนงาน


นางปราณี พูลเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.
aaaaaaaaaaaa