.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด
 


นางณิชมน พิมเสน
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายศุภสิทธิ์ ศิริสภาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางนันทนา อักษรนิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายสุรชิต เจนวิทยารักษ์
นิติกรชำนาญการ


นางพัชรินทร์ ไหมด้วง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางอนงค์นาฏ แป้นพุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงานนายสุนทร ฤทธิชัย
พนักงานขับรถยนต์


นางวาสนา เนาว์สุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าง
ครู


นางเรณู เณรานนท์
ครู (คศ.๑)


นางสาวยินดี เณรานนท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นายสุทธิพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวเมธาวี วังบุญคง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายวาสนา ย่องนุ่น
ภารโรง


นายชำนาญ ชมเชยวงศ์
คนงาน


นายคำนึง จโนภาส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


-ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ EMS)
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.144.47.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,789,894
 
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มีนาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net