.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 มกราคม 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 184.72.102.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,594,378
  หน้าหลัก    สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด
 


นางณิชมน พิมเสน
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายศุภสิทธิ์ ศิริสภาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางนันทนา อักษรนิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายสุรชิต เจนวิทยารักษ์
นิติกรชำนาญการ


นางพัชรินทร์ ไหมด้วง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายชลธี ทับทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางอนงค์นาฏ แป้นพุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายราชันย์ ภูมิไชยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวนันธิยา พรหมประสาท
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสุนทร ฤทธิชัย
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
ครู


นางสาวเจษฎา ขุนนาพุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวศรีสุดา ราชสีห์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวยินดี เณรานนท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นายสุทธิพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวเมธาวี วังบุญคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายคำนึง จโนภาส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวิโรจน์ ทองทรง
คนงาน


นางปราณีย์ พูลเกิด
คนงาน


นางเกสร เพ็งหนู
คนงาน


นายวิเชียร คงคานนท์
ภารโรง
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.