.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยานยน 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,812,602
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดประชุม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) สังกัด สำนักปลัดอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของอบต.นาหมอบุญ พร้อมกับคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดอบต./กองช่าง/กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ และร่วมปรึกษาหารือ ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดที่ ๑-๒ ลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ ลงพื้นที่เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับหน่วยงานราชการ (สถานศึกษา) ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านในพื้นที่อบต.นาหมอบุญ โดยบูรณาการร่วมการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจสกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ในการร่วมกันตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านในพื้นที่อบต.นาหมอบุญ โดยบูรณาการร่วมการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจสกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ในการร่วมกันตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ ตั้งจุดคัดกรอง จุดยื่นเอกสารแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันฯ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ต่อไป
 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.
aaaaaaaaaaaa