.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.170.78.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,530,360
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ในการเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันพระราชธานธงชาติไทย (Thai National Flang Day) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมแห่หมับ วันสารทเดือนสิบ ณ วัดสุทัศน์เทวเสถียร (วัดทุ่งไหม้)เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมแจกจ่ายต้นกล้าให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ (โรงเรียนวัดนาหมอบุญ,โรงเรียนบ้านทุ่งบก,โรงเรียนบ้านคอกวัวและโรงเรียนทัศนาวลัย) เพื่อนำไปปลูกที่บ้านของตนเอง เป็นการขยายพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ต่อไป
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.