.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.245.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,310,130
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ นักเรียนเยาวชน คุณครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญ วิทยากรจากกองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้
การแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์เกมส์ ครั้งที่ 22 วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562 ณ รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน (แทนตำหน่งที่ว่างลง) ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.