.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.119.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,506,859
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๒-๑๙ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.นาหมอบุญ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาหมอบุญ เพื่อตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. ๓ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชาชนชาวตำบลนาหมอบุญ ภาคประชาสังคมส่วนต่างๆ ร่วมใจนำสิ่งของเพื่อบริโภค มามอบให้อบต.นาหมอบุญ เพื่อนำมาใส่ในตู้ปันใจอบต.นาหมอบุญ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเจ้าหน้าที่อบต.นาหมอบุญ ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาหมอบุญ เพื่อบริการประชาชนที่มารับวัคซีน ฯลฯ
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.นาหมอบุญ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ รองปลัดอบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ สถานที่จุดเสี่ยงการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.นาหมอบุญ (วัดคอกวัว ด่านความมั่นคง วัดดอนอินทนิน และตลาดคอกวัว)
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ สถานที่จุดเสี่ยงการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดดอนอินทนิน หมู่ที่ ๒ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.