.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปรชุม
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และสมาชิก อปพร.เข้าร่วมวันนี้
วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กร
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการประชาชน ใส่ใจการเมืองในระบบประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๔-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ ระดับหมู่บ้าน ในตำบลนาหมอบุญ ดำเนินการฉีดวัคซีน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ณ สำนักสงฆ์บ้านคอกวัว หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ครู เด็กเล็ก ฯลฯ มีความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ครู เด็กเล็ก ฯลฯ มีควารู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.82.93.116
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,982,368
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net