.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2561อบต.นาหมอบุญได้จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2561-2 ม.ค.2562 ณ บริเวณสำนักสงฆ์บ้านคอกวัว ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต. เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ได้จัดเวรชุดเตรียมการและเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) และทหารกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๑๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช/สมาชิกอปพร.ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๑๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าตรวจเยียมสถานะการณ์ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ที่ได้จัดเวรชุดเตรียมการและเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ได้จัดเวรชุดเตรียมการและเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และสมาชิกอปพร.เข้าร่วมประชุม และจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง ตำแหน่ง นายกอบต.นาหมอบุญ (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้เข้าตรวจประเมิน อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายสมยศ หนูหนอง เป็นประธานกรรมการฯ ตรวจวันนี้

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 18.212.222.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,054,026
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.