.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,695
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาภายในตำบลนาหมอบุญ (โครงการนาหมอบุญชุมชนรักสุขภาพ)
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส) ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญได้เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.