.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,731
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อใช้เป็นรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.นาหมออบุญ
วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) ปลัด อบต. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล" ของเทศบาลตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ
วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) อบต.นาหมอบุญ ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะทุกภาคส่วนตามหลักการของ "ประชารัฐ" เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในพื้นที่ อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๖๑ จัดเวทีประชาคมการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว
เมื่อคืนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ ของการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีของสถานศึกษาในเขต อบต.นาหมอบุญ ณ โรงเรียนทัศนาวลัย
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนอินทนิน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปา บ้านทุ่งคอกควาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๖๑ สภา อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.