.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้ (๔ ต.ค. ๕๔) จ.ส.อ.สมเกียรติ วังบุญคง นายก อบต.นาหมอบุญพร้อมด้วยปลัดและพนง.ส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดดอนอินทนิน ในโอกาสที่คณะของคุณอรวรรณ ธรรมชาติ นำเงินมาถวายวัดดอนอินทนินเพื่อสร้างเมรุ
วานนี้ (๓ ต.ค. ๕๔) เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนทัศนาวลัย ได้ร่วมเสวนาในรายการพลังงานหารสอง ซึ่งถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ ๙๗.๕ ทุ่งสง
วานนี้ (๓ ต.ค. ๕๔) นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานในการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อพัฒนาบุคลากร
วันนี้ (๒๖ ก.ย. ๕๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. รองปลัด อบต.นาหมอบุญ ได้ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคมให้กับ อปพร. อบต.นาหมอบุญ หมู่บ้านละ ๒ เครื่องเพื่อใช้ในการติดต่อกรณีเกิดสาธารณภัย จำนวน ๑๔ เครื่องพร้อมบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่อง
การตรวจเยี่ยม อปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ของท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๕๔ ณ สนง.ท้องถิ่นอำเภอจุฬาภรณ์
การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการของ พนง.อบต.นาหมอบุญ เมื่อ ๒๔ - ๒๕ ก.ย.เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบวิทยุสื่อสารให้กับ อปพร. อบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๒๖ ก.ย.นี้ และเตรียมเอกสารการประชุม คกก.สปสช.เพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้เช่นกัน
กิจกรรม ๕ ส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ (๒๔ - ๒๕ ก.ย.)ในวันหยุดราชการ เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและบรืเวณศูนย์ฯ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
การจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ณ สำนักสงฆ์บ้านทุ่งบก ซึ่งมีสัตว์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เช่น ลิง นก กระต่าย เต่า สุนัข แมว ฯลฯ สนุกกันทั่วหน้า
วันนี้ (๒๓ ก.ย. ๕๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสารทไทย ณ สำนักสงฆ์บ้านทุ่งบก โดยมีพนง.ส่วนตำบล คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายกสมเกียรติ วังบุญคง และทีม อบต.นาหมอบุญ กำนันต.นาหมอบุญ ผู้นำท้องที่ ประชาชนร่วมต้อนรับคณะติดตามงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแพรกนาว กรมทรัพยากรน้ำ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,961,766
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net