.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,808
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วานนี้ (๓ ต.ค. ๕๔) นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานในการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อพัฒนาบุคลากร
วันนี้ (๒๖ ก.ย. ๕๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. รองปลัด อบต.นาหมอบุญ ได้ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคมให้กับ อปพร. อบต.นาหมอบุญ หมู่บ้านละ ๒ เครื่องเพื่อใช้ในการติดต่อกรณีเกิดสาธารณภัย จำนวน ๑๔ เครื่องพร้อมบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่อง
การตรวจเยี่ยม อปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ของท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๕๔ ณ สนง.ท้องถิ่นอำเภอจุฬาภรณ์
การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการของ พนง.อบต.นาหมอบุญ เมื่อ ๒๔ - ๒๕ ก.ย.เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบวิทยุสื่อสารให้กับ อปพร. อบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๒๖ ก.ย.นี้ และเตรียมเอกสารการประชุม คกก.สปสช.เพื่อพิจารณาโครงการในวันนี้เช่นกัน
กิจกรรม ๕ ส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ (๒๔ - ๒๕ ก.ย.)ในวันหยุดราชการ เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและบรืเวณศูนย์ฯ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
การจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ณ สำนักสงฆ์บ้านทุ่งบก ซึ่งมีสัตว์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เช่น ลิง นก กระต่าย เต่า สุนัข แมว ฯลฯ สนุกกันทั่วหน้า
วันนี้ (๒๓ ก.ย. ๕๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสารทไทย ณ สำนักสงฆ์บ้านทุ่งบก โดยมีพนง.ส่วนตำบล คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายกสมเกียรติ วังบุญคง และทีม อบต.นาหมอบุญ กำนันต.นาหมอบุญ ผู้นำท้องที่ ประชาชนร่วมต้อนรับคณะติดตามงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแพรกนาว กรมทรัพยากรน้ำ
บรรยากาศโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนได้มีมารยาทไทยที่ถูกต้อง และเป็นการฝึกปฏิบัติให้เยาวชนได้ตระหนักในความเป็นไทย ลองเปิดดูซิคะ
วันนี้ (๑๔ ก.ย.)ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ ได้ร่วมเสวนาในรายการพลังงานหารสอง ทางสถานีวิทยุ ๙๗ ทุ่งสง เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ศูนย์พลังงานทดแทน ม.๓ ต.นาหมอบุญ มีผู้ร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วนในนาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.