.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.220.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,470,649
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ วัดทุ่งไหม้ ลงพื้นที่ตรวจการทำงานของผู้รับจ้าง
ภารกิจการบริการให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฟมู่ที่ ๕
วันนี้ (๑ มิ.ย. ๖๑) อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ มูลนิธิสัมผัสชุมชน จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกแว่นสายตายาว (ฟรี) ณ หอประชุมหมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งบก ซึ่งมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประมินผลแปนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) รอบเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวัน อปพร.(ครั้งที่ ๗) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.