.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 35.173.47.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,138
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ปลัดอาวุโสอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิทยากรการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ ๔ ของอำเภอจุฬาภรณ์ โดยกำหนดจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งของอำเภอจุฬาภรณ์ในวันที่ ๒๗ มิ.ย. นี้
ขบวนขับขี่รถจักรยานยนต์และเดินรณรงค์ของน้องๆ เมื่อ ๑๘ มิ.ย. ในพื้นที่ภายในหมู่บ้าน เพื่อเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้ง เชิญชวนสวมหมวกนิรภัย และอื่นๆ อีกมากมาย งานนี้ นายกหว่องร่วมเดินไปด้วยกับทุกกลุ่ม อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วง ขอบคุณมากๆ คะ
บรรยากาศการขับขี่รถจักรยานยนต์และเดินรณรงค์ของประชาชนตำบลนาหมอบุญ นี่แหละการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
การปล่อยขบวนรณรงค์ของเด็กๆจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เข้าร่วมรณรงค์กับผู้ใหญ่ด้วย นำขบวนโดยทีมกลองยาวของ ผญ.เชียร
บรรยากาศการปล่อยขบวนขับขี่ปลอดภัย รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ของ อบต.นาหมอบุญ เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ มิ.ย. นี้
๑๘ มิ.ย. ๕๔ นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเดินทางจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพของน้องๆ โรงเรียนบ้านคอกวัว โดยมี ผอ.ประยูร รักษ์กำเนิด คณะครูและผู้ปกครองให้การต้อนรับ
การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการภายในตำบล ที่ อบต.นาหมอบุญยึดเป็นหลักในการทำงาน ทั้ง อบต.,บ้าน,วัด,โรงเรียน,รพ.สต. ฯลฯ
เมื่อ ๑๐ มิ.ย. (เวลา ๑๓.๓๐น) ทีมพนง.ส่วนตำบลนาหมอบุญเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของ อสม.ตำบลนาหมอบุญ เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาตำบลนาหมอบุญ
รองนายกโสพล ธรรมชาติ นำทีมปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และส.อบต.เชื่อง จันทปาน และส.อบต.บำรุง ชูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชาคมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ม. ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หแประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
กิจกรรมของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ที่ อบต.นาหมอบุญต้องรับผิดชอบในการจัดการบริหารให้มีประสทิธิภาพเพื่อลูกหลานชาวนาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.