.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 มกราคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,287,994
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการภายในตำบล ที่ อบต.นาหมอบุญยึดเป็นหลักในการทำงาน ทั้ง อบต.,บ้าน,วัด,โรงเรียน,รพ.สต. ฯลฯ
เมื่อ ๑๐ มิ.ย. (เวลา ๑๓.๓๐น) ทีมพนง.ส่วนตำบลนาหมอบุญเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของ อสม.ตำบลนาหมอบุญ เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาตำบลนาหมอบุญ
รองนายกโสพล ธรรมชาติ นำทีมปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และส.อบต.เชื่อง จันทปาน และส.อบต.บำรุง ชูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชาคมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ม. ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หแประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
กิจกรรมของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ที่ อบต.นาหมอบุญต้องรับผิดชอบในการจัดการบริหารให้มีประสทิธิภาพเพื่อลูกหลานชาวนาหมอบุญ
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตตำบลนาหมอบุญ เพื่อเตรียมการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดจัดระหว่าง ๑๖ - ๑๘ มิ.ย.นี้ ที่วัดนาหมอบุญ
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.นาหมอบุญประจำเดือน มิ.ย. ได้ทำจดหมายข่าวให้ประชาชน ม.๑ - ๖ ได้ทราบข่าวสารของ อบต. อย่างทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ภารกิจที่นายกสมเกียรติทำเป็นประจำเดือนคือการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน นี่คือบรรยากาศการลงพื้นที่ตามโครงการผู้นำท้องถิ่นพบประชาชน ประจำเดือนมิ.ย.
เก็บภาพการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการฉุกเฉิน หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ๑ - ๓ มิ.ย. ที่มีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ มีการจำลองเหตุการณ์ลำเลียงผู้ประสบภัยในพื้นที่
อีกหนึ่งพลังความร่วมมือในการพัฒนาตำบลนาหมอบุญ "ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ" นี่คือคณะกรรมการคะ
เก็บภาพเอาฝากกับ 4 วัน 3 คืน กับการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งสร้างพลังความสามัคคีและความรักชาติ ความเป็นสายเลือดเดียวกันของไทย โดยศูนย์รวมคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.