.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.15.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,444,971
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2561
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ และประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนอินทนิน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนอินทนิน เพื่อรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลืออบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อใช้เป็นรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.นาหมออบุญ
วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) ปลัด อบต. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล" ของเทศบาลตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ
วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) อบต.นาหมอบุญ ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.