.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยมีประธานศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกษม ลายสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ลงสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓)เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม ๒๕๖๐
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ลงสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓)เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม ๒๕๖๐
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการวัน อปพร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ อปพร..และประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.ในเขตพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก โดยมีสมาชิกสภา อบต. เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม และนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต. ได้นำกำลัง อปพร. พนักงานส่วนตำบล เข้าทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งกำหนดจะเสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่ภาคใต้ โดยกำหนดทรงงาน ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วันนี้ วันที่ 23 มกราคม2560 เวลา 09.30 น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๐ ทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงทะเล เขต ๒ สงขลา กรมประมง ร่วมกับสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ต่างๆทุกฝ่ายที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.81.195.140
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,893,811
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net