.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 เมษายน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.223.3.101
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,356,253
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมโครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนของอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.นาหมอบุญ ณ อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง(นายกอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต. ,นายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต. ,สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอปพร./OTOS ของอบต.นาหมอบุญ เข้าพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์(ปลัดอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาผู้แทนประชาคมระดับตำบล เพื่อให้นายกอบต.คัดเลือก เป็นกรรมการ และพิจารณาคัดเลือกบ้านที่ต้องการซ่อมแซม/ปรับปรุง จำนวน ๒ หลัง เพื่อส่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป โดนได้รับเกียรติจากนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาหมอบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัะย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.