.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 มกราคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.168.111.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,289,287
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายอรุณ อนงค์ ประธานสภา อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯ วันนี้
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. บต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ และประชาคมตำบลนาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญโดยได้รับเกียรติจากนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ปี ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยได้รับความร่วมมือจาก อปพร. /OTOS/มูลนิธิใต้เต๊กเซี่ยงตึ้ง อำเภอจุฬาภรณ์ พนักงานส่วนตำบล ครูและนักเรียน ศพด.อบต.นาหมอบุญและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ฯลฯ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด และเจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.นาหมอบุญ ร่วมสำรวจและดำเนินการตรวจสายไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลนาหมอบุญ ที่ได้เสียหายในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้นำเจ้าน้าที่อบต.และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอจุฬาภรณ์ โดยได้ซักซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ร่วมกับอำเภอจุฬาภรณ์ และ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมบูรณาการในการป้องกันฯ ณ ห้องประชุมอำเภอจุฬาภรณ์ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นาหมอบุญ พ.ศ.๒๕๖๐
วันนี้วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นาหมอบุญ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.