.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.201.121.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,157,453
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้นำเจ้าน้าที่อบต.และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอจุฬาภรณ์ โดยได้ซักซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ร่วมกับอำเภอจุฬาภรณ์ และ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมบูรณาการในการป้องกันฯ ณ ห้องประชุมอำเภอจุฬาภรณ์ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นาหมอบุญ พ.ศ.๒๕๖๐
วันนี้วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นาหมอบุญ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันนี้ วันที่18 พ.ค. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยฯที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้แก่คณะผู้บริการ สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อปพร. ครู เด็กเล็กของศพด.อบต.นาหมอบุญ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ฯลฯ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายเกษม ลายสิงห์ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด และเจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.นาหมอบุญ ร่วมสำรวจและดำเนินการตรวจสายไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหมอบุญ ที่ได้เสียหายในปัจจุบัน
วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (๗ วันอันตราย) โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ หน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) โดยได้รับเกียรติจากนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.