.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๐ น. นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายอนันต์ ทองอุ่น ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยนายอำเภอจุฬาภรณ์ และนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการอุทกภัยฯ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน (นายอำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานเปืดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบต.นาหมอบุญ
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ต่างๆทุกฝ่ายที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายเจริญ ทิพญพงศ์ธาดา (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน (นายอำเภอจุฬาภรณ์) สำนักงานป้องกันฯจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนทหารจากกองพันทหารปืน ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และอื่นๆ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ ณ ที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ และพนักงานตำบลร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ร่วมกับทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิใต้เต๊กตึ๊ง
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญที่ประสบปัญหาอุทกภัยในปัจจุบัน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายโสพล ธรรมชาติ รองนายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายอก อบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันนี้ วันที่ 22 พ.ย. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี นำโดย จ.ส.อ. สมเกียรติ วังบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรม และได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,942,641
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยานยน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net