.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,703
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้จัดฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ สมาชิก อปพร.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อรับทราบแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน อบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม ลายสิงห์ รองนายก อบต.เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยมีประธานศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกษม ลายสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ลงสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓)เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม ๒๕๖๐
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ลงสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓)เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม ๒๕๖๐
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการวัน อปพร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ อปพร..และประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.ในเขตพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก โดยมีสมาชิกสภา อบต. เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม และนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.