.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายโสพล ธรรมชาติ รองนายก อบต. เป็นประธานเปิดการประชุม
วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓,๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการติดตามฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยเชิญคณะกรรมการพัฒนาฯ ,สนับสนุนฯ สมาชิกสภาฯ ประชาคม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ และประชาชนต่างๆ เข้าร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ในการจัดทำแผนฯ โดยได้รับเกียรติจากนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.เป็นประธานเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ พร้อมพนักงาน อบต.นาหมอบุญ ร่วมฟังพระสวดอภิธรรม เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดเจริญบุญเขต (วัดนาหมอบุญ) เวลา ๑๕.๕๒ น. ขอบคุณพี่น้องชาวนาหมอบุญทุกท่าน
ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ สำนักงาน อบต.นาหมอบุญ ในวัน เวลาราชการ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 พนักงาน อบต.นาหมอบุญ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
วันที่ 19 ตุลาคม 59 จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัตืการด้านสุขภาพ ประจปี 2560 ขอขอบคุณทุกองค์กรที่เข้ามาร่วมเสนอปัญหา และโครงการต่างๆที่จะดำเนินการในปี 2560 ขอขอบคุณ สภา อบต.นาหมอบุญที่อนุมัติงบประมาณสมทบกองทุน สปสช. อบต.นาหมอบุญ เป็นเงิน 370,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 141 และ สปสช. แห่งชาติสมทบ 263,115 บาท จำนวน 5,847 คนๆละ 45 บาท
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายโสพล ธรรมชาติ (รองนายกอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัดอบต.นาหมอบุญ) เป็นประธานเปิดการประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.82.93.116
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,982,406
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net