.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ) เข้ารับเกียรติบัตร ได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก (ระดับจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ) ได้มอบขนมพอง ขนมลา ให้แก่เด็กบ้านศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ) เข้ารับประกาศนียบัตร มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบ
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันนี้ วันที่ 8 กันยานย 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ) และ พนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ วัดวังฆ้อง ม.3 ตำบลสามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายกอบต.นาหมอบุญ)ได้เข้าร่วมงานสืบสานตำนานวีรชนอ่าวศรีเมือง ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยนายอรุณ อนงค์ ประธานสภา อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.10.219
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,004,427
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 ธันวาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.