.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญที่ประสบปัญหาอุทกภัยในปัจจุบัน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายโสพล ธรรมชาติ รองนายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายอก อบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันนี้ วันที่ 22 พ.ย. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี นำโดย จ.ส.อ. สมเกียรติ วังบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรม และได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อทราบกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธ์ ปลัดอบต. เป็นประธานเปิดการประชุม
วันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเจริญบุญเขต(วัดนาหมอบุญ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายโสพล ธรรมชาติ รองนายก อบต. เป็นประธานเปิดการประชุม
วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓,๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการติดตามฯ เป็นประธานเปิดการประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ต่อไป
 






 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.145.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,080,194
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มีนาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 




 



 

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 






: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.