.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.201.121.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,157,460
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อปพร.อบต.นาหมอบุญ อยู่เวรเพื่อช่วยเหลือการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ นำรถยนต์บรรทกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ เข้าช่วยเหลือในการล้างทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านคอกวัด
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาพปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ เริ่มลดลง และเส้นทางคมนาคมในบางพื้นที่เริ่มสัญจรได้ตามปกติ และยังมีฝนตกกระจายเป็นบางแห่งในพื้นที่
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาพปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ เริ่มลดลง และเส้นทางคมนาคมในบางพื้นที่เริ่มสัญจรได้ตามปกติ แต่ยังมีฝนตกหนักอยู่ในปัจจุบัน
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ของ อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ควา่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อบต.นาหมอบุญ ประชุมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ และพนักงานตำบลร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ร่วมกับทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๐ น. นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายอนันต์ ทองอุ่น ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยนายอำเภอจุฬาภรณ์ และนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการอุทกภัยฯ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน (นายอำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานเปืดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบต.นาหมอบุญ
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ต่างๆทุกฝ่ายที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.