.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือน พฤษภาคม
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างทหารกองทัพบก กับ พนักงาน อบต.นาหมอบุญ ณ สนามหน้า อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๑๗ พ.ค. ๖๑ ทหารจากกองทัพบก พร้อมด้วย นายอำเภอจุฬาภรณ์ นายก อบต.นาหมอบุญ ผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ กองทัพบก จัดกิจกรรมดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชน ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
ระหว่างวันที่๑๗ - ๒๕ พ.ค. ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับทีมจิตอาสาจัดการขยะตำบลนาหมอบุญ ร่วมกิจกรรมเคาะประตูบ้าน รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ และให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.๕. ๖๑ นายกสมเกียรติ วังบุญคง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดวังฆ้อง
เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อก่อสร้างฝายเก็บน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านห้อวยแก้ว ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ วัดทุ่งไหม้ ลงพื้นที่ตรวจการทำงานของผู้รับจ้าง
ภารกิจการบริการให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฟมู่ที่ ๕

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.228.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,897,726
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net