.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 8 ธันวาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.238.169
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,260,469
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ของ อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ควา่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อบต.นาหมอบุญ ประชุมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ และพนักงานตำบลร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ร่วมกับทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๐ น. นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายอนันต์ ทองอุ่น ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยนายอำเภอจุฬาภรณ์ และนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการอุทกภัยฯ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน (นายอำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานเปืดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบต.นาหมอบุญ
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ต่างๆทุกฝ่ายที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายเจริญ ทิพญพงศ์ธาดา (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน (นายอำเภอจุฬาภรณ์) สำนักงานป้องกันฯจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนทหารจากกองพันทหารปืน ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และอื่นๆ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ ณ ที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ และพนักงานตำบลร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ร่วมกับทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิใต้เต๊กตึ๊ง
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญที่ประสบปัญหาอุทกภัยในปัจจุบัน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.