.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.21.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,410,180
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการวัน อปพร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ อปพร..และประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.ในเขตพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก โดยมีสมาชิกสภา อบต. เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม และนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต. ได้นำกำลัง อปพร. พนักงานส่วนตำบล เข้าทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งกำหนดจะเสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่ภาคใต้ โดยกำหนดทรงงาน ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วันนี้ วันที่ 23 มกราคม2560 เวลา 09.30 น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๐ ทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงทะเล เขต ๒ สงขลา กรมประมง ร่วมกับสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ต่างๆทุกฝ่ายที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญที่ประสบปัญหาอุทกภัยในปัจจุบัน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่อบต.นาหมอบุญได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (๗ วันอันตราย) โดยเริ่มตั้งจุดบริการประชาชน ระว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.