.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.220.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,470,604
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผูู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ สมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาพพื้นที่ในตำบลนาหมอบุญ เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาพพื้นที่ในตำบลนาหมอบุญได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย
อปพร.อบต.นาหมอบุญ อยู่เวรเพื่อช่วยเหลือการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ นำรถยนต์บรรทกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ เข้าช่วยเหลือในการล้างทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านคอกวัด
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาพปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ เริ่มลดลง และเส้นทางคมนาคมในบางพื้นที่เริ่มสัญจรได้ตามปกติ และยังมีฝนตกกระจายเป็นบางแห่งในพื้นที่
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาพปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ เริ่มลดลง และเส้นทางคมนาคมในบางพื้นที่เริ่มสัญจรได้ตามปกติ แต่ยังมีฝนตกหนักอยู่ในปัจจุบัน
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ของ อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ควา่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อบต.นาหมอบุญ ประชุมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ และพนักงานตำบลร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ร่วมกับทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.