.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจการจ้าง อบต.นาหมอบุญ ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวัน ศพด.อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจการจ้าง อบต.นาหมอบุญ ลงพื้นที่ตรวจอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ) พร้อมด้วยสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายนัด จินดานุ สมาชิก อปพร.อบต.ทุ่งโพธิ์ ณ วัดสำนักขัน ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด