.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มีนาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.172.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,353,748
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 พนักงาน อบต.นาหมอบุญ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
วันที่ 19 ตุลาคม 59 จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัตืการด้านสุขภาพ ประจปี 2560 ขอขอบคุณทุกองค์กรที่เข้ามาร่วมเสนอปัญหา และโครงการต่างๆที่จะดำเนินการในปี 2560 ขอขอบคุณ สภา อบต.นาหมอบุญที่อนุมัติงบประมาณสมทบกองทุน สปสช. อบต.นาหมอบุญ เป็นเงิน 370,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 141 และ สปสช. แห่งชาติสมทบ 263,115 บาท จำนวน 5,847 คนๆละ 45 บาท
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายโสพล ธรรมชาติ (รองนายกอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัดอบต.นาหมอบุญ) เป็นประธานเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ) เข้ารับเกียรติบัตร ได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก (ระดับจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ) ได้มอบขนมพอง ขนมลา ให้แก่เด็กบ้านศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ) เข้ารับประกาศนียบัตร มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบ
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันนี้ วันที่ 8 กันยานย 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ) และ พนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ วัดวังฆ้อง ม.3 ตำบลสามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.