.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.245.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,310,238
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อบต.หินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยียมดูงาน อบต.นาหมอบุญ เรื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต. ได้ให้การต้อนรับ พร้อมพนักงานส่วนตำบล
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการติดตามฯ เป็นประธาน
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ท่านทรงโปรดพระราชทานพระนามเป็นชื่ออำเภอจุฬาภรณ์ ณ ที่ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจการจ้าง อบต.นาหมอบุญ ลงพื้นที่ตรวจนม ศพด.อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความแห้งแล้ง ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อบต.นาหมอบุญ (คณะกรรมการสำรวจพื้นที่ฯ,คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ฯ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญที่กำลังประสบปัญหา โดยมีนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.) เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งขาดน้ำสำหรับอุปโภคบรโภค ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.) เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจการจ้าง อบต.นาหมอบุญ ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวัน ศพด.อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจการจ้าง อบต.นาหมอบุญ ลงพื้นที่ตรวจอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ) พร้อมด้วยสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายนัด จินดานุ สมาชิก อปพร.อบต.ทุ่งโพธิ์ ณ วัดสำนักขัน ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง (นายอำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานวันนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.