.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 8 ธันวาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.238.169
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,260,501
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งขาดน้ำสำหรับอุปโภคบรโภค ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.) เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจการจ้าง อบต.นาหมอบุญ ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวัน ศพด.อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจการจ้าง อบต.นาหมอบุญ ลงพื้นที่ตรวจอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ) พร้อมด้วยสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายนัด จินดานุ สมาชิก อปพร.อบต.ทุ่งโพธิ์ ณ วัดสำนักขัน ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง (นายอำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานวันนี้
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญได้ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมิน การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไป ประจำปี 2559
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ และมีการคัดเลือกประธานกรรมการฯ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายวิเชียร อนงค์
เมื่อวันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการจัดโครงการ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลนาหมอบุญ (อบรมการทำขนมจีบ ซาลาเปา) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day พร้อมพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เพื่อให้บรรยากาศสถานที่ทำงานมีความรื่นรมย์น่าทำงาน ขอขอบคุณพนักงานทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อความพร้อมในการรองรับการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ณ ที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.) เป็นประธานเปิด และขอขอบคุณทุกๆฝ่าย ทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมืออัคคีภัยในอนาคต โดยมีนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายกอบต.) ให้เกียรติเป็นประธาน และขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.