.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.15.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,444,890
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยนายอรุณ อนงค์ ประธานสภา อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.และพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ พร้อมนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง (นายอำเภอจุฬาภรณ์)ข้าราชการ และเยาวชน ของอำเภอจุฬาภรณ์ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ทุ่งขวานใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี” ณ ที่ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องสามวัง ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมงานกีฬา-กรีฑา “จุฬาภรณ์เกมส์”ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอจุฬาภรณ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อบต.หินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยียมดูงาน อบต.นาหมอบุญ เรื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต. ได้ให้การต้อนรับ พร้อมพนักงานส่วนตำบล

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.