.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลชะรัด ในหัวข้อเรื่อง การป้องกันการทุจริต
วันนี้ วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ มีการประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งจุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในตำบลนาหมอบุญ และส่งเสริมให้บุตรหลานได้แสดงความเคารพต่อบุพการีที่มีพระคุณ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ทำพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญ ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยนายนวล สนิทวงศ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ) เป็นประธานปิดในพิธี และขอขอบคุณ เยาวชน ประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ หวังว่าเราจะพบกันอีกในปีหน้า
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญ ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยนายสมศักดิ์ วิบูลกาญจน์ อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดพิธี
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓ .๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจุฬาภรณ์ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และได้มีตัวแทนจาก อบจ.จังหวัดนครศรีฯ พร้อมกับผู้แทนของ อปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการจัดงานวัน อปพร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยร่วมกับสมาชิก อปพร.ของอปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์เข้าร่วมพิธีสวนสนาม และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง (ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานเปิดพิธี
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันอปพร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก และอบต.นาหมอบุญ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.88.156.58
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,113,999
 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.