.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้เข้าร่วมโครงการขยายเครือข่ายพื้นที่นำร่องความปลอดภัยทางถนน ระดับอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น อปพร.ในอำเภอจุฬาภรณ์ มูลนิธิ ฯลฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 อบต.นาหมอบุญ ได้มีการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันนี้ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานคณะกรรมการติดตามฯ เปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายก อบต.นาหมอบุญ พร้อม ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลและอปพร.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์
วันนี้(วันที่ 22 ต.ค.58) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาาหมอบุญ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.81.71.68
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,865,947
 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net