.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 เมษายน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.223.3.101
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,356,249
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 70ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฌฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต.นาหมอบุญ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.นาหมอบุญ ได้ลงสำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น สถานที่ราชการ ร้านค้า สถานประกอบกิจการ และบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ตามโครงการถังดับเพลิงปลอดภัย หากใส่ใจสักนิด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รวมภาพบรรยากาศการจัดงาน ใต้เต๊กจุฬาคลาสสิคไบด์ สองล้อรวมใจทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายอำเภอจุฬาภรณ์ ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ นายก อบต.นายก อบต.นาหมอบุญ ให้เกียรติร่วมงานวันนี้
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ มีการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ อสม.ตำบลนาหมอบุญ การดูแลและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 อบต.นาหมอบุญ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการจัดฝึกอบรม โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่เขตป่าสงวน ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ อบต.นาหมอบุญ ได้ให้คำแนะนำการเขียนใบคำร้อง ขอสนับสนุนน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ตามโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอดำเนินการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ตั้งกล่องรับฟัง แสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้เดือดร้อนไว้ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ อบต.นาหมอบุญ ได้ให้คำแนะนำการเขียนใบคำร้อง ขอสนับสนุนน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และได้ตั้งกล่องรับฟัง แสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้เดือดร้อน เพื่อนำไปปรับปรุงและดำเนินการแก้ไข เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตามจุดประสงค์ที่ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อไป
ขณะนี้ อบต.นาหมอบุญ ได้ตั้งจุดบริการน้ำใช้ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ไว้ ณ บริเวณจุดสำคัญภายในตำบลนาหมอบุญ เพื่อให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อาทิเช่น ประปาบ้านห้วยหาร หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหมอบุญ ฯลฯ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้ออกให้บริการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.