.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.201.121.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,157,407
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่อบต.นาหมอบุญ ได้ให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในตำบลนาหมอบุญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานฯ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญงคง (นายกอบต.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้ออกให้บริการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2559 จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ร่วมมอบกลองยาวแก่คณะกรรมการอนุสรน์สถานอ่าวศรีเมือง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ
วันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลชะรัด ในหัวข้อเรื่อง การป้องกันการทุจริต
วันนี้ วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ มีการประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งจุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในตำบลนาหมอบุญ และส่งเสริมให้บุตรหลานได้แสดงความเคารพต่อบุพการีที่มีพระคุณ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ทำพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญ ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยนายนวล สนิทวงศ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ) เป็นประธานปิดในพิธี และขอขอบคุณ เยาวชน ประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ หวังว่าเราจะพบกันอีกในปีหน้า

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.