.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มีนาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.239.172.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,353,823
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งจุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในตำบลนาหมอบุญ และส่งเสริมให้บุตรหลานได้แสดงความเคารพต่อบุพการีที่มีพระคุณ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ทำพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญ ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยนายนวล สนิทวงศ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ) เป็นประธานปิดในพิธี และขอขอบคุณ เยาวชน ประชาชนในตำบลนาหมอบุญ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ หวังว่าเราจะพบกันอีกในปีหน้า
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญ ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยนายสมศักดิ์ วิบูลกาญจน์ อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดพิธี
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓ .๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจุฬาภรณ์ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และได้มีตัวแทนจาก อบจ.จังหวัดนครศรีฯ พร้อมกับผู้แทนของ อปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการจัดงานวัน อปพร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยร่วมกับสมาชิก อปพร.ของอปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์เข้าร่วมพิธีสวนสนาม และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง (ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานเปิดพิธี
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันอปพร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก และอบต.นาหมอบุญ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดฝึกซ้อมการเดินสวนสนามเพื่อร่วมในพิธีโครงการจัดงานวัน อปพร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ พร้อมกับสมาชิก อปพร.ของอปท.ในเขตอำเภอจุฬาภรณ์เข้าร่วมกิจกรรม
วันนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยมี จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมาชิก ส.อบต. อพม.ตำบลนาหมอบุญ เข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันนี้ วันที่ 16 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ มีการประชุม อปพร ประจำเดือนมีนาคม 2559

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.