.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.173.234.140
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,238,955
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม ลายสิงห์ (รองนายก อบต.) เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. (สมาชิกสภา อบต.)นายวีระ จิตติศักดิ์ นายประภาส สารสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาหมอบุญ หมู่ที่ ๖
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนวล สนิทวงศ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ พร้อมด้วย(สมาชิกสภา อบต.)นายบำรุง ชูเมือง สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัดอบต.) และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และร่วมสนทนา รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุนทร ชัยสุวรรณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ พร้อมด้วย(สมาชิกสภา อบต.)นายช่วง พิชัยยุทธ์ นายสันติ ศรีสวัสดิ์ สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัดอบต.) และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และร่วมสนทนา รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมนึก พิชัยยุทธ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ นายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)พร้อมด้วย(สมาชิกสภา อบต.)นายสุพจน์ เดชา และนายอนุชาติ แก้วสวัสดิ์ สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัดอบต.) และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และร่วมสนทนา รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร อนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ พร้อมด้วย(สมาชิกสภา อบต.)นายอรุณ อนงค์ และนายนอง ชูเกิด และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพัมธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนาหมอบุญ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอจุฬาภรณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ พร้อมด้วย (สมาชิกสภา อบต.) นายชำนาญ ขุนรัง และนายธีระ บุญสุวรรณ เจ้าหน้าที่ อบต. และพนักงานภาครัฐ ของตำบลนาหมอบุญ ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้มาตรวจ ITA ที่อบต.นาหมอบุญ โดยมีพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.