.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.173.47.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,207
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนวล สนิทวงศ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ พร้อมด้วย(สมาชิกสภา อบต.)นายบำรุง ชูเมือง สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัดอบต.) และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และร่วมสนทนา รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุนทร ชัยสุวรรณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ พร้อมด้วย(สมาชิกสภา อบต.)นายช่วง พิชัยยุทธ์ นายสันติ ศรีสวัสดิ์ สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัดอบต.) และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และร่วมสนทนา รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมนึก พิชัยยุทธ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ นายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)พร้อมด้วย(สมาชิกสภา อบต.)นายสุพจน์ เดชา และนายอนุชาติ แก้วสวัสดิ์ สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัดอบต.) และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และร่วมสนทนา รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร อนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ พร้อมด้วย(สมาชิกสภา อบต.)นายอรุณ อนงค์ และนายนอง ชูเกิด และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพัมธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนาหมอบุญ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอจุฬาภรณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ พร้อมด้วย (สมาชิกสภา อบต.) นายชำนาญ ขุนรัง และนายธีระ บุญสุวรรณ เจ้าหน้าที่ อบต. และพนักงานภาครัฐ ของตำบลนาหมอบุญ ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้มาตรวจ ITA ที่อบต.นาหมอบุญ โดยมีพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณสุขอำเภอนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมาดูงานในหัวข้อเรื่อง การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำอำเภอจุฬาภรณ์ โดยมีจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง(นายกอบต.) และพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญได้ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง (นายอำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะฯ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดเจริญบุญเขต โดย จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.