.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้(วันที่ 22 ต.ค.58) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาาหมอบุญ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๔ ต.ค ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีกิจกรรม รำไม้พลอง ฝึกโยคะ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้ให้บริการแจกเงินยังชีพประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบลนาหมอบุญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพของตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาสภา อบต.นาหมอบุญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยนายวีระ จิตติศักดิ์ ประธานสภา อบต. ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
จัดกิจกรรม โครงการอบรม "เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร" วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกอบต.)พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรทองคำ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็น อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช.ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัชั่นและการบริหารงานกองทุนหลักประกันคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันนี้( ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ )อบต.นาหมอบุญ ได้ต้อนรับขบวนจักรยาน โครงการ"สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก"โดยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวม ๘๘ วัน ๗,000 กิโลเมตร
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ชุดใหม่ โดยนายพัน เกื้อกูล ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ,นายปรีชา ยอดระบำ เป็นเลขานุการ ฯ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.145.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,080,131
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มีนาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.