.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของไทยทุกคน (Big Cleaning Day)บริเวณรอบที่ทำการ อบต.และภายในสำนักงาน นำโดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต.ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุม ก.ก.ดำเนินการคัดเลือกกรณี มีเหตุพิเศษ ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนง.ท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายจีระศักดิ์ นุราภักดิ์ ประธาน ก.ก.ดำเนินการคัดเลือกฯ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายก อบต.นาหมอบุญ พร้อม ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลและอปพร.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
อบต.นาหมอบุญ ร่วมสืบสานประเพณีชักพระประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗ โดยการจัดทำเรือพระของวัดในเขตพื้นที่ตำบลนาหมอบุญเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ได้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีชักพระ บริเวณหน้าสนามที่ทำการอบต.นาหมอบุญ สร้างความสุขและความยินดีให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ อบต.นาหมอบุญได้ให้บริการกับประชาชนในการติดต่อชำระเสียภาษีตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.167.126.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,266
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มกราคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net