.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,778
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้ให้บริการแจกเงินยังชีพประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบลนาหมอบุญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพของตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาสภา อบต.นาหมอบุญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยนายวีระ จิตติศักดิ์ ประธานสภา อบต. ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
จัดกิจกรรม โครงการอบรม "เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร" วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายกอบต.)พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรทองคำ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็น อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช.ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัชั่นและการบริหารงานกองทุนหลักประกันคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันนี้( ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ )อบต.นาหมอบุญ ได้ต้อนรับขบวนจักรยาน โครงการ"สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก"โดยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวม ๘๘ วัน ๗,000 กิโลเมตร
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ชุดใหม่ โดยนายพัน เกื้อกูล ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ,นายปรีชา ยอดระบำ เป็นเลขานุการ ฯ
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมโครงการสร้างความสุขผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบทุนผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๕ ทุน แก่ผู้สูงอายุในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.