.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.นาหมอบุญ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)ได้เข้าร่วมพิธีปิดงานกีฬา-กรีฑา "จุฬาภรณ์เกมส์" ครั้งที่ ๑๘ ณ สนามกีฬาอำเภอจุฬาภรณ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีนายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม (นายอำเภจุฬาภรณ์) เป็นประธานในพิธีปิด
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา-กรีฑา "จุฬาภรณ์เกมส์" ครั้งที่ ๑๘ ณ สนามกีฬาอำเภอจุฬาภรณ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีนายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม (นายอำเภจุฬาภรณ์) เป็นประธานในพิธีวันนี้
เวลา 8.30 น.พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ในการทำหน้าที่ถอนศาลพระภูมิ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จะดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
ส่งมอบรถโยกให้ นายอภัย เกื้อกูล โดยได้รับการสนับสนุนจาก สนง.พมจ.นศ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายวิเชียร อนงค์ (ประธาน ก.ก.ประสานงานศูนย์ฯ)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ท่านทรงโปรดพระราชทานพระนามเป็นชื่ออำเภอจุฬาภรณ์ ณ ที่ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ โดยปลัด อบต.(สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์)พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของอบต.นาหมอบุญ ได้เข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ซึ่งจัดโดย กศน.อำเภอจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้สูงขึ้นและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้ต่ำลงฯ และมีหน่วยงานภาคราชการ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง ณ บริเวณหน้า รพ.สต.สามตำบล อำเภอจุุฬาภรณ์
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.คณะผู้บริการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมโครงการชาวนาหมอบุญร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ซึ่งจัดโดยสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.นาหมอบุญ เพื่อเป็นการรณรงค์ไข้เลือดออกในพื้นที่ และได้รับเกียรติจากนายอำเภอจุฬาภรณ์ (นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม)เป็นประธานเปิด
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 18.212.222.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,054,018
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.