.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,688
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพนางตุง เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จด้านการป้องกันการทุจริต"
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๕ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบล นางเสาวลักษณ์ ขุนรัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนใหม่ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยท่านรองนายกฯ (นายเกษม ลายสิงห์) ,ปลัด อบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ให้การรับรองคณะฯ จากอบต.ดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ที่มาส่งในวันนี้เป็นอย่างดี
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๕ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่๔/๒๕๕๘ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแจ้งแนวทางการในการสนับสนุนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางกล้องวงจรปิด ของอบต.นาหมอบุญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้มีการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยนางประคิ่น เอียดช่วย สมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ หมู่ที่ ๓ ได้รับการคัดเลือก
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)พนักงานส่วนตำบล องค์กรภาครัฐ เยาวชน นักเรียนและภาคประชาชนตำบลนาหมอบุญ ฯ ร่วมเดินเทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี ฯ ร่วมกับชาวอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒ ท่าน จุดหมายปลายทางสู่เมืองหลวงฯ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.) สมาชิกสภาอบต.และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตามโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณคลองแม่ลานควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี” ณ ที่ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ ร่วมพัฒนาขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณฝายกั้นน้ำสะพานข้ามคลองพ้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น.พนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหา ๕๘ ณ ที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.