.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ลงพบประชาชนหมู่ที่ ๔ เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งกิจกรรมการทำงานของอบต.ต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสร้างความสุขผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน ,การจัดโครงการนาหมอบุญสวมหมวกนิรภัยฯ การจัดโครงการ อบต.สัญจร ,การเฝ้าระวังเพลิงไหม้บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย,การประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ๕๙ ฯลฯ โดยพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญเข้าร่วมประชุมวันนี้
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ลงพบประชาชนหมู่ที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งกิจกรรมการทำงานของอบต.ต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสร้างความสุขผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน ,การจัดโครงการนาหมอบุญสวมหมวกนิรภัยฯ การจัดโครงการ อบต.สัญจร ,การเฝ้าระวังเพลิงไหม้บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย,การประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ๕๙ ฯลฯ โดยพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญเข้าร่วมประชุมวันนี้
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ลงพบประชาชนหมู่ที่ ๕ เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งกิจกรรมการทำงานของอบต.ต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสร้างความสุขผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน ,การจัดโครงการนาหมอบุญสวมหมวกนิรภัยฯ การจัดโครงการ อบต.สัญจร ,การเฝ้าระวังเพลิงไหม้บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย,การประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ๕๙ ฯลฯ นำโดยสมาชิกสภาอบต.(นายสุพจน์ เดชา) และพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ เข้าร่วมประชุมวันนี้
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ลงพบประชาชนหมู่ที่ ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งกิจกรรมการทำงานของอบต.ต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสร้างความสุขผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน ,การจัดโครงการนาหมอบุญสวมหมวกนิรภัยฯ การจัดโครงการ อบต.สัญจร ,การเฝ้าระวังเพลิงไหม้บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย,การประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ๕๙ ฯลฯ นำโดยท่านนายกอบต.(จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง) และพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ เข้าร่วมประชุมวันนี้
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานีตำรวจภูธรจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการนาหมอบุญ สวมหมวกนิรภัย ลดการสูญเสียบนท้องถนน เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ให้ต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม (นายอำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานเปิดโครงการในวันนี้
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๘ (Core team)ชุดที่ ๑ ได้เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฯ ให้กับ อบต.นาหมอบุญ นำโดย นายสุทิน ขนาบศักดิ์ (ประธานคณะทำงานฯ)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายวีระ จิตติศักดิ์ (ประธานสภา อบต.นาหมอบุญ)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม (นายอำเภอจุฬาภรณ์)ได้เข้าตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.นาหมอบุญ และให้แนวทางในการทำงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมร่วมปรึกษาหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ แก่พนักงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัด อบต.) เป็นประธานการประชุมในวันนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.82.93.116
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,982,361
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net