.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีนายวีระ จิตติศักดิ์ ประธานสภา อบต.เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุชาติ จิตติศักดิ์ กำนันตำบลนาหมอบุญ พร้อมด้วย(สมาชิก อบต.)นายวีระ จิตติศักดิ์และนายประภาส สารสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายนวล สนิทวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ พร้อมด้วย(สมาชิก อบต.)นายเชื่อง จันทร์ปานและนายบำรุง ชูเมือง และเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุนทร ชัยสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสมนึก พิชัยยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ พร้อมด้วย(รองนายก อบต.)นายโสพล ธรรมชาติ,(สมาชิก อบต.) นายสุพจน์ เดชา และนายอนุชาติ แก้วสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)โดยมีนายอำเภอจุฬาภรณ์ (นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม)เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวันนี้ด้วย
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุม หน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชนที่ได้รับงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ เพื่อชี้แจ้งทำความทำใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ โดยมีสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัด อบต.) เป็นประธานวันนี้
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิเชียร อนงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ พร้อมด้วย(สมาชิก อบต.)นายอรุณ อนงค์ และนายนอง ชูเกิด และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ พร้อมด้วย(นายก อบต.)จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง,(สมาชิก อบต.) นายชำนาญ ขุนรัง และนายธีระ บุญสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)โดยมีนายอำเภอจุฬาภรณ์ (นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม)เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวันนี้ด้วย
วันนี้ (๒๗ ม.ค.๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ได้มอบเกียรติบัตร แก่แกนนำนักเรียนโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ที่จบหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันเด็กจมน้ำแก่เด็กและผู้เปกครอง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.205.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,942,247
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กันยานยน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net