.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.119.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,506,988
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ชุดใหม่ โดยนายพัน เกื้อกูล ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ,นายปรีชา ยอดระบำ เป็นเลขานุการ ฯ
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมโครงการสร้างความสุขผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบทุนผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ จำนวน ๕ ทุน แก่ผู้สูงอายุในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพนางตุง เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จด้านการป้องกันการทุจริต"
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๕ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบล นางเสาวลักษณ์ ขุนรัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนใหม่ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยท่านรองนายกฯ (นายเกษม ลายสิงห์) ,ปลัด อบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ให้การรับรองคณะฯ จากอบต.ดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ที่มาส่งในวันนี้เป็นอย่างดี
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๕ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ ครั้งที่๔/๒๕๕๘ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแจ้งแนวทางการในการสนับสนุนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางกล้องวงจรปิด ของอบต.นาหมอบุญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้มีการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยนางประคิ่น เอียดช่วย สมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ หมู่ที่ ๓ ได้รับการคัดเลือก
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)พนักงานส่วนตำบล องค์กรภาครัฐ เยาวชน นักเรียนและภาคประชาชนตำบลนาหมอบุญ ฯ ร่วมเดินเทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี ฯ ร่วมกับชาวอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒ ท่าน จุดหมายปลายทางสู่เมืองหลวงฯ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.