.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,800
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้ (๙ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยตั้งจุดบริการประชาชนหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในตำบลนาหมอบุญ และส่งเสริมให้บุตรหลานได้แสดงความเคารพต่อบุพการีที่มีพระคุณ พร้อมกับเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอจุฬาภรณ์ (นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม)เป็นประธานเปิดวันนี้
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดวังฆ้อง อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ณ หอประชุมอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๒๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับฟังความรู้ในเรื่องตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมของพื้นที่ตำบลต้นแบบฯและการจัดสวัสดิการในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ จากวิทยากรของ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการ วันอปพร. ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม (นายอำเภอจุฬาภรณ์) เป็นประธานเปิดงานวันนี้
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.นาหมอบุญ ร่วมถวายราชสักการะและกล่าวคำสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก ณ ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อแจ้งแนวทางในการเตรียมการสอบ พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.นาหมอบุญ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆ โดยมีสิบเอก ประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัด อบต.) เป็นประธาน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.