.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 35.173.47.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,131
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้มีการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงแนวทางในการทำงาน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายอภิชาต ทองทะไว ประธานสภาเกษตรกรอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดประชุม
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมชี้แจ้งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครเด็กเล็ก ของศพด.อบต.นาหมอบุญ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๘ โดยนายก อบต.(จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจุฬาภรณ์ (ประชุมสัญจร)ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม (นายอำเภอจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดประชุมวันนี้)
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อบต.นาหมอบุญ เพื่อร่วมปรึกษา หารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายวิเชียร อนงค์ ประธานศูนย์ฯ เป็นประธานในวันนี้
ภาพบรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.นาหมอบุญ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีพนักงานส่วนตำบล ได้ให้คำแนะนำในการสมัครฯ เป็นอย่างดี
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๑๙-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีสิบเอก ประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัด อบต.)เป็นประธาน
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายวิเชียร อนงค์ ประธานศูนย์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนาหมอบุญ โดยมีนายประเสริฐ จัตุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัศนาวลัย ตำบลนาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในวันนี้
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีนายวีระ จิตติศักดิ์ ประธานสภา อบต.เป็นประธานเปิดการประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.