.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.75.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,414,249
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ร่วมด้วยกับ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ สมาชิก อปพร.และเจ้าหน้าที่จากกองพลทหารราบที่ ๕ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด่วน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีปลัด อบต.(สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์) เป็นประธานการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ อำเภอจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ (ประจำเดือนเมษายน) ณ สำนักสงฆ์คอกวัว อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือและให้บริการประชาชนของตำบลนาหมอบุญ โดยมีเจ้าหน้าที่ ของ อบต.นาหมอบุญ ร่วมบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนและให้บริการต่างๆให้แก่ประชาชน
วันนี้ (๙ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยตั้งจุดบริการประชาชนหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในตำบลนาหมอบุญ และส่งเสริมให้บุตรหลานได้แสดงความเคารพต่อบุพการีที่มีพระคุณ พร้อมกับเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาหมอบุญ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอจุฬาภรณ์ (นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม)เป็นประธานเปิดวันนี้
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดวังฆ้อง อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ณ หอประชุมอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๒๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับฟังความรู้ในเรื่องตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมของพื้นที่ตำบลต้นแบบฯและการจัดสวัสดิการในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ จากวิทยากรของ อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.